logo
foto

Rychlá pomoc klientům

a) rychlá pomoc pozůstalým

 • Vy jako poškození pozůstalí po oběti dopravní nehody máte ze zákona nárok na odškodné!!! Proplacení nákladů spojených s pohřbem a spoustu dalších věcí
 • díky NOZ ( Novému občanskému zákoníku) od 1.1.2014 nejsou v zákoně stanoveny žádné konkrétní částky pro poškozené pozůstalé, které by byla pojišťovna povinna vyplatit a je nutné veškeré požadované finanční nároky odborně vyčíslit a individuálně vymáhat.
 • proto doporučujeme vyhledat pomoc odborníka na tuto problematiku, který Vám se zpracováním celé záležitosti pomůže! Pokud se někdo z Vašich blízkých stal obětí dopravní nehody, máte nárok na jednorázové odškodnění nemajetkové újmy. Tato tragická událost nenávratně zasáhla do Vašeho života – vyřídíme pro Vás maximální možné odškodné!!!
 • Tento nárok se vztahuje na rodiče, děti, sourozence, manžele, partnery, prarodiče a osoby blízké, které újmu pociťují jako újmu vlastní.

b) rychlá pomoc poškozeným zraněným

 • Vy jako poškození zranění při dopravní nehodě máte ze zákona nárok na odškodné!!!
 • díky NOZ ( Novému občanskému zákoníku) od 1.1.2014 nejsou v zákoně stanoveny žádné konkrétní částky pro poškozené, které by byla pojišťovna povinna vyplatit a je nutné veškeré požadované finanční nároky odborně vyčíslit a individuálně vymáhat.
 • proto doporučujeme vyhledat pomoc odborníka na tuto problematiku, který Vám se zpracováním celé záležitosti pomůže!
 • díky novým úpravám zákona nejsou žádné konkrétní částky určeny a touto změnou se postup vymožení nároků odškodného značně ztížil!!!
 • specializujeme se na poskytování pomoci klientům, kteří se stali oběťmi dopravní nehody a utrpěli přitom škody na zdraví. Zastupujeme klienty ve složitém procesu získání finančního odškodnění.
 • Zajistíme maximální možné odškodné prostřednictvím advokátů s dlouholetou praxí v oblasti odškodňování dopravních nehod- jsme seriózní společnost, která nepožaduje žádné platby předem
 • veškeré náklady včetně právní služby se hradí až v případě výplaty částek odškodného příslušnou institucí formou řádně dohodnuté provize ošetřené smlouvou. Bez rizika a nákladů z Vaší strany předem.
 • pokud tyto nároky nejsou potvrzeny klient neplatí nic!

U zraněných osob zajistíme vyřízení:

 • bolestného
 • trvalých následků úrazu
 • ztížení společenského soužití
 • náklady spojené s léčbou
 • ušlý zisk
 • náhradu poškozených věcí
 • náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného
 • náhradu za ztrátu na důchodu
 • účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil

Kontakt

Kontaktujte nás s Vašimi dotazy.

Adresa

„Prohlašuji, že souhlasím ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa provozovatelem stránky